Cursuri

Cursuri de astrologie - Astrohelios

CURSURILE INTENSIVE DE ASTROLOGIE

Cursurile  de Astrologie  sunt un rezultat al experienței practice și didactice în domeniul Astrologiei de peste 22 de ani.

 În decursul anilor, am urmărit să aducem îmbunătățiri calitative în modul de expunere a informațiilor, urmărind să abordăm modalități didactice eficiente care să permită  participanților o asimilare progresivă a informațiilor cu privire la această știință divinatorie.

În cadrul cursurilor realizăm exerciții și jocuri asociative, diverse corespondențe și conexiuni menite să genereze o viziune de ansamblu, o sinteză a informațiilor care, pentru a fi la modul profund cunoscute, implică, adeseori,  simțirea, emoția, empatia și chiar anumite percepții subtile.

Citeste despre CELE 12 MOTIVE PENTRU A ÎNVĂTA ASTROLOGIA

STRUCTURAREA CURSULUI:

Cursul este structurat în 8 module de bază și o serie de seminarii opționale pentru aprofundarea cunoștințelor studiate.

Modulele se desfășoară la sfârșit de săptămână, de Vineri după masa până Duminică la amiază, în reprize de câte 3 sau 4 ore (cu mici pauze intercalate), totalizând astfel 12 ore de studiu. Iată programul tradițional, care, bineînteles că, se poate adapta la diverse situații și alte intervale orare:

 Vineri: 18-21,  Sâmbătă: 10-14, Duminică: 10-14

Modulele de studiu se organizează la intervale de 2-3 luni, de comun acord cu programul majoritar al cursanților.

Cursanții vor beneficia de următoarele:

       – cursuri tipărite și / sau în format electronic (pdf)

       – materiale didactice adiționale (tabele, sinteze, etc)

       – program de astrologie gratuit cu tutorial de utilizare

       – listarea astrogramei proprii și la cerere și pentru alte persoane

       – suport ulterior pentru răspunsuri la întrebări și la rezolvarea exercițiilor și temelor pentru acasă

 

CE VOM ÎNVĂȚA LA FIECARE MODUL?

MODULUL 1 – Astrologie Natală, partea 1

       În cadrul acestui prim modul de Astrologie studiem ABC-ul astrologic și urmărim să pătrundem și să înțelegem unele dintre tainele și legile de manifestare ale acestui Univers. Astfel, vom studia simbolismul planetelor și al semnelor zodiacale, jocul polarității, taina celor 5 elemente și modurile specifice de manifestare ale acestora. Vom descoperi puterea de manifestare sau influența specifică a fiecărei planete în propria noastră ființă, prin studiul demnităților și debilităților planetare.

Fiecare etapă a studiului ne revelează limbajul misterios al astrelor și ne ajută să identificăm potențialitățile și predispozițiile noastre, realizând astfel o reală incursiune în cunoașterea propriei noastre ființe.

Potențialul vital și tainele trezirii sufletului, nuanțe ale feminității și masculinității, moduri de gândire și comunicare, limbajele iubirii, mici secrete relaționale, crezuri, legi și principii spirituale, reminescențele karmice, sunt doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul primului modul de studiu al Astrologiei.

Printr-o asimilare adecvată a informațiilor prezentate în cadrul acestui modul, vom putea să conștientizăm și apoi să valorificăm potențialități nebănuite, adeseori, ale propriei noastre ființe.

MODULUL 2 – Astrologia Natală, partea a 2-a

În cadrul acestui modul de studiu aprofundăm cercetarea misterelor fascinante ale cerului și astrelor, descoperind mai îndeaproape principiul oglindirii – Cerul oglindește Pământul și Pământul oglindește Cerul –  astfel, descoperim cum semnele zodiacale se oglindesc în viața noastră, generând ceea ce numim domeniile fundamentale ale existenței, ce poartă denumirea în Astrologie de Case Astrologice sau Casele Pământului.

Toate experimențele pe care le avem în spectacolul fascinant al existenței se regăsesc, fără excepție, reflectate  în una sau mai multe dintre casele Astrologice. Astfel, vom urmări să descoperim secretele fiecărei case în parte, pentru ca apoi, prin această cunoaștere, să putem să ne îmbunătățim experiențele pe care le avem și chiar să ajungem să  dobândim o atitudine mai înțeleaptă în fața provocărilor vieții.

De asemenea, prin studiul Punctelor Focar – Ascendent, Descendent, Mijlocul Cerului, Fundul Cerului – vom putea să descoperim propria noastră busolă astrologică, ce ne va fi de un real folos întotdeana pentru a ne orienta și ghida pe cărările întortocheate ale destinului către împlinirea menirii acestei existente. 

   MODULUL 3 – Astrologia Natală, partea a 3-a

În acest modul de studiu se poate spune că ne situăm în etapa în care informațiile descoperite în cadrul modulelor anterioare, asemeni unor bucăți de puzzle încep să prindă contur, să se împletească, generând o  imagine complexă, de ansamblu,  ce ne va oferi o viziune mult mai profundă asupra destinului nostru.

În această incursiune de cunoaștere a tainelor Cerului, după ce am pătruns unele dintre misterele sale și am descoperit sălașurile planetelor în casele cerești, suntem într-o etapă în care ni se dezvăluie taina relațiilor pe care planetele le stabilesc pe bolta cerească, prin intermediul conjuncturilor planetare sau al unghiurilor de lumină. Astfel, vom descoperi cum relațiile dintre planete, numite conjuncturi astrale sau unghiuri de lumină, generează în viețile noastre diverse situații, ce au rolul, fie de a ne susține și de ne pune în lumină anumite înzestrări, fie de a ne provoca, testa, condiționa și de a oferi, astfel,  lecții fundamentale în destinul nostru.

Astfel, conjuncturile sunt unghiuri de lumină care evidențiază sau pun în lumină potentialitățile și înzestrările, dar și provocările și neajunsurile noastre.

Prin cunoașterea conjuncturilor planetare vom completa studiul fundamentelor astrologice ale  acestei știinte divinatorii, care este  Astrologia.   

MODULUL 4 – Astrologie Previzională

Se poate spune că ne situăm într-o etapă avansată a studiului Astrologiei, ce presupune însușirea temeinică a fundamentelor astrologice ce au fost structurate și prezentate în cadrul modulelor anterioare.

Cu siguranță, fiecare dintre noi, adeseori ne întrebăm cu privire la ce ne rezervă viitorul sau cum vor evolua diferitele situații în care ne aflăm la un moment dat. 

Astrologia predictivă sau previzională  se bazează pe un studiu complex al situațiilor planetare și astrale care ne permite să înțelegem și mai adânc legătura tainică dintre noi și Univers și să descoperim că suntem conectați în permanență la vastul ocean cosmic ale cărui valuri și manifestări ne călăuzesc pe cărarea evoluției noastre.

Studiul Astrologiei Previzionale ne permite să fim mai conștienți de manifestarea acestor ”valuri de energie”  din Oceanul Cosmic la care, vrem, nu vrem,  suntem conectați. Și prin studiul tranzitelor planetare care sunt expresia acestor „valuri cosmice” pentru noi, să înțelegem mai bine timpul pe care îl trăim sau care va veni cu necesitățile și prioritățile sale.   

O abordarea înțeleaptă a acestui important capitol al Astrologiei, nu implică să citim în stele viitorul, ci să înțelegem care sunt prioritățile în destinele noastre în anumite perioade de timp și să învățăm să ne folosim cu înțelepciune de puterea „valurilor” și influențelor astrale, încetând a ne mai  lupta cu ele sau a merge împotriva lor.

Astfel, studiul tranzitelor planetare, al revoluției solare și al progresiilor, ce vor fi abordate în cadrul acestui modul, este menit să aducă multă lumină asupra cursului destinelor noastre.

MODULUL 5 – Astrologie Relațională

Astrologia relaţională este un capitol de o mare însemnătate pentru toate ființele care aspiră să aibă parte de relații împlinitoare și  experiențe relaționale fericite și care sunt deschise să trăiască misterele oglindirii în sufletele celorlalți.

Întrebările cele mai profunde ale sufletului își pot găsi răspunsurile pentru cel care știe să descifreze tainele Cerului. Chiar și în domeniul atât de complex al relațiilor interumane, cunoașterea astrologică este menită să aducă multă lumină.

Acest al 5-lea modul de studiu astrologic ne dezvăluie noi metode practice de interpretare și abordare a influențelor astrale, menite să ne ajute să descoperim mici și mari secrete ce ne pot călăuzi către înțelegerea și abordarea plină de înțelepciune a relațiilor pe care le avem.

Fiecare relație din viata noastră nu e întămplătoare și aduce cu ea o serie de daruri, provocări, încercări și lecții care sunt oferite sufletelor noastre aflate pe drumul evoluției spirituale, iar Astrologia Relațională prin metodologia sa specifică ne ajută să le conștientizăm și să le găsim o integrare adecvată în destinul nostru.

Cercetând astrograma natală, diferitele sinastrii și tema compusă, vom conștientiza potențialul afectiv și disponibilitatea de relaționare, nevoile și lecțiile din plan relațional, compatibilitatea și complementaritatea ce se manifestă într-o relație, afinitățile și diferențele care apar, precum și lecțiile, rostul, potențialul și menirea unei relații.

Astrologia Relațională nu se rezumă doar la atât, ci ne oferă chiar și posibilitatea de a determina perioadele și ciclurile de evoluție ce se manifestă în cadrul unei relații, prin intermediul studiului tranzitelor astrale raportate la tema compusă a unei relații. 

MODULUL 6  – Astrologie Orară – partea 1

Precizia și bogăția detaliilor ce sunt oferite de către Astrologia Orară fascinează și uimește sufletul celor pasionați de cunoașterea astrologică, dar și pe al acelora ce sunt doar în căutarea unor răspunsuri la întrebările ce îi frământă.

Prin studiul Astrologiei Orare descoperim valoarea extraordinară a întrebărilor pe care le formulăm și ajungem să înțelegem că întrebările pline de profunzime ce izvorăsc din adâncurile inimilor noastre sunt cele care ne conduc către căutarea unor răspunsuri și dau direcție destinelor noastre.

Astrologia orară se fundamentează pe corelarea și interpretarea diferitelor interaspecte și simboluri planetare ce se manifestă la un moment dat – mai exact în momentul în care se formulează o întrebare, de aceea ea poartă denumirea de ASTROLOGIA MOMENTULUI PREZENT, având ca specific faptul că în practica ei nu avem nevoie să  cunoaștem datele nașterii unei persoane, ci doar momentul în care s-a formulat o întrebare.

Prin intermediul Astrologiei Orare vom avea posibilitatea:

– de a verifica autenticitatea diferitelor informații

– de a compara și corela diferite situații existențiale spre a le înțelege sensul de evoluție

– de a lua decizii rapide și sigure

– de a oferi răspunsuri  de tip “da” sau “nu” la diferite întrebări

– de a înțelege cauza determinatoare a unui eveniment sau a unei stări

– de a explica multe “de ce”-ur” existente în viețile noastre

În cadrul acestui modul de studiu vor fi prezentate o serie de principii și fundamente ale Astrologiei Orare – cele 10 aforisme esențiale, semnificația caselor din perspectiva Astrologiei Orare, casele derivate, o nouă perspectivă asupra demnităților și debilităților, precum  și recepțiile planetare.

MODULUL 7  – Astrologie Orară – partea 2

Astrologia  Orară  este considerată una dintre cele mai eficiente căi de înțelegere a naturii și tendințelor fenomenelor interioare și exterioare, fiind destul de puțin cunoscută chiar și în rândul pasionaților de astrologie.

Pentru a o înțelege este necesar să cunoaștem foarte bine bazele Astrologiei, iar pentru a o aplica este necesar să ne folosim cu discernământ atât inteligența cât și intuiția și să respectăm cu strictețe regulile și principiile ei.

În cadrul acestui modul vom aprofunda incursiunea în tainele Astrologiei Orare prin cunoașterea unor noi aspecte referitoare la conjuncturile planetare, calculul timpului sau când va avea loc un eveniment, respectiv găsirea obiectelor pierdute sau rătăcite.

La acest modul îmbogățim viziunea astrologiei orare ajungând să abordăm tehnici și metode avansate ce permit în mod surprinzător să găsim obiectele pierdute și să le localizăm în spatiu prin simpla analiză a momentului întrebării formulate.

Astrologia Orară este, poate, cel mai fascinant capitol al acestei științe divinatorii  – Astrologia – care ne revelează încă o dată că suntem conectați în permanență cu întregul Univers, că stelele, planetele, constelațiile nu sunt undeva departe, în nemărginirea spațiului celest, ci sunt într-o legătură permanentă, inefabilă și indescriptibilă cu sufletele noastre.

MODULUL 8  – Astrologie Orară – partea 3

Momentul prezent reprezintă de fiecare dată adevăratul punct de referință, precum și punctul de start în cercetarea evenimentelor trecute sau viitoare.

În cadrul acestui modul de studiu vom atinge noi subtilități ale Astrologiei Orare Tradiționale, mergând pe urmele marilor maeștrii ai antichității și ai evului mediu din domeniul Astrologiei, vom studia metodele tradiționale de determinare a celor mai favorabile momente astrologice în vederea realizării cu succes deplin și într-un mod dumnezeiesc integrat a celor mai importante acțiuni în care urmează să ne angrenăm.

În acest nou capitol al Astrologiei Orare Tradiționale, care este Astrologia Electivă ne vom familiariza cu modalități practice de determinare și cunoaștere a ritmurilor cosmice în vederea unei și mai profunde sincronizări între ființele noastre și Univers, astfel ca diferitele acțiuni benefice în care urmează să ne angrenăm să își găsească împlinirea și integrarea în armonia macrocosmică, universală.

Tehnicile și metodele practice oferite de Astrologia Electivă își dovedesc cu prisosință valoarea mai ales atunci când sunt aplicate în domeniul medical – ne referim aici la determinarea celor mai favorabile momente pentru începerea unor detoxifieri, profilaxii, purificări, tratamente, intervenții chirurgicale și alte metode terapeutice ce vizează vindecarea. Dar nu se rezumă doar la domeniul medical, ci își dovește aplicabilitatea în toate domeniile de viață în care urmărim să ne racordăm la ritmurile cosmice, în vederea unei integrări adecvate a existenței noastre în armonia universală.

Calendar Evenimente

January 2021
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031