Aspectele aplicante și separate la conjuncturile planetare

Aspectele aplicante și separate la conjuncturile planetare

O importanţă deosebită în analiza conjuncturilor astrologice este forma în care se găseşte conjunctura. Astfel, dacă o planetă rapidă se apropie de o planetă lentă aspectul este în curs de formare şi acesta se numeşte aspect aplicant, iar dacă planeta rapidă se îndepărtează de planeta lentă, aspectul se desface şi se numeşte separant.
Aspectul aplicant. Reprezintă o forţă care tinde spre apogeu, spre maxim şi putem să-l comparăm cu efortul final al unui luptător înaintea victoriei. Vom înţelege mai bine acum importanţa unor conjuncturi speciale cum ar fi Shiva Ratri sau Tripura Sundari care sunt de asemenea aspecte aplicante în conjuncţia şi opoziţia dintre Soare şi Lună (Lună Nouă şi Luna Plină). Aplicaţia arată necesitatea de a deschide spre lucrurile noi, spre a fi pregătiţi pentru ceva mai mult decît suntem obişnuiţi. Aplicaţia arată că fiecare conjunctură poate să aducă o anumită transformare în viaţa noastră dar asta se va materializa în bine sau rău în funcţie de starea sufletească, de aspiraţiile şi idealurile noastre. Îl putem asemăna cu parabola care ne îndeamnă la o veghere permanentă, de a trăi fiecare clipă ca şi cum ar fi ultima, deoarece nu ştim niciodată ce ne rezervă viitorul. Este un aspect de cumulare şi conştientizare în care energia se concentrează.
Aspectul separant. Reprezintă o energie care după ce a atins o cotă maximă începe să descrească în intensitate şi putere ducând la desfacerea conjuncturii. În cazul aspectelor pozitive apare un efect de “dezamăgire”, senzaţia că tot binele acumulat începe să dispară gradat. Putem să comparăm cu o stare de relaxare, destresare când este vorba de conjuncturi negative. Ar putea fi reprezentată de imaginea de după un conflict sau savurarea victoriei şi sărbătorirea reuşitelor noastre. Este un aspect de dăruire, detaşare în care energiile expansionează şi se defocalizează. Astrologic, trebuie să conştientizăm o sărăcire a celor două planete.
În astrograma natală s-a constatat că aspectele aplicante au o valoare mai mare decât aspectele separante.

CONJUNCŢIA
Aplicantă – se vor crea diferite dependenţe în viaţa omului pe planul unde se manifestă planetele din conjuncţie. Creativitatea şi colaborarea joacă un rol important în valorificarea aspectului aplicant. Activarea palnetei care se apropie va depinde de “bunăvoinţa” planetei mai lente. Poate să apară pe planul de manifestare al astrelor respective o tendinţă de a ne agăţa de ceilalţi, mai bine zis planeta care se apropie se agaţă de cealaltă.
Caracteristici – starea de dor, emoţia dinaintea întâlnirii, surprizele, manifestările instinctuale, prietenia.
Lecţia – să avem curaj de a accepta colaborarea , să ne folosim de susţinearea planetei conjuncte.
Separantă – va aduce despărţiri, renunţări, sacrificii, de multe ori o anumită iresponsibilitate, fuga de ceilalţi şi mai ales o stare de saturaţie, de plictiseală, de depolarizare faţă de planeta conjunctă. Poate fi un semnal de alarmă că nu trebuie să pierdem vremea ci să folosim energia conjuncţiei cu multă chibzuinţă.
Caracteristici – starea de uşurare, de libertate, fascinaţia independenţei, dar şi senzaţia de pierdere a ceva frumos.
Lecţia – este marea lecţie a detaşării, a respectului libertăţii celorlalţi (să nu faci altuia ce ţie nu-ţi place).

SEXTILUL
Aplicant – suntem în căutare de şanse, ne place să riscăm, vrem să ne depăşim, să fim mai eficienţi. Caracteristici – starea de uimire, speranţele; când simţi că ai pierdut totul şi că nu mai ai nici o şansă, senzatia ca va apărea cineva care să te inspire şi să te ajute. Rezolvarea vine în general din exterior cu condiţia să fim conştienţi de ce se petrece cu noi.
Lecţia – să fim atenţi la întâmplările vieţii, să dăm importanţă premoniţiiilor, semnelor, intuiţiei.
Separant – deşi avem mai multe posibilităţi de rezolvare a unei probleme, ne risipim toate şansele. Nu ştim să apreciem cu adevărat oportunităţile vieţii şi ne împiedicăm în proprille noastre picioare.
Caracteristici – starea de îndoială şi visare, nemulţumire şi dezamăgire; tendinţa de a da vina pe noi, complexe de inferioritate. Rezolvarea este legată de sinceritatea faţă de noi înşine.
Lecţia – trebuie să avem încredere în noi şă să fim conştienţi chiar dacă am scăpat o şansă, în mod sigur va veni alta. Pentru a putea folosi trebuie să învăţăm din greşelile noastre.

CUADRATURA
Aplicantă – creează stările de disconfort, iar problemele se produc treptat şi ne dau senzaţia că devin din ce în ce mai greu de suportat. Există posibilitatea ca cei care nu trec peste acest complex psihic, se vor descărca (în sectorul de aplicare a cuadraturii – în cazul tranzitelor) sub formă chiar violentă. Apare senzaţia că se va petrece ceva rău şi neplăcut, iar marea greşeală este că ne gândim atât de mult la asta, încât devine autosugestie şi atunci răul chiar se va produce. În acest caz se va interpreta ca fiind un rău necesar transformări noastre.
Caracteristici – stări de frică, nervozitate, nerăbdare, tendinţă spre acţiuni necugetate, bravadă, egoism.
Lecţia – să conştientizăm că nimic nu este întâmplător, că tot ce se petrece cu noi (chiar dacă este ceva rău) este rodul acţiunilor noastre precedente. Trebuie să avem curajul de a înfrunta greutăţile vieţii, să ne pregătim pentru luptă şi să acceptăm provocările cu mult discernământ.
Separantă – se poate caracteriza atât printr-o stare de uşurare (o conştientizare a faptului că există o soluţie, o modalitate de scăpare de problemă) cât şi prin stări de nepăsare, invidie, zgârcenie. Problemele sunt pe cale de a se desface – specific aspectului separant – şi vor aduce noi speranţe, ambiţii şi puterea de a renunţa la anumite obiceiuri negative (vicii). În cazul în care am resimţit cuadratura sub o formă stimulativă, perioada de separare poate conduce la comoditate şi la scăderea aspiraţiei. Negăsind motive pentru care să luptăm, avem tendinţa de a abandona acţiunile începute şi să refuzăm semnele care vor să ne arate direcţia.
Caracteristici – stări de dezamăgire dar şi stări de bucurie asemănător elevului leneş care se bucură atunci când dintr-un anumit motiv nu trebuie să meargă la şcoală.
Lecţia – să învăţăm că fuga de responsabilitate, amânarea unor probleme nu reprezintă o rezolvare. Problema tot trebuie să o rezolvăm până la urmă, însă atunci condiţiile vor fi mult mai neprielnice şi suferinţa mai mare. Aşa că este necesar să o rezolvăm până la urmă, însă atunci condiţiile vor fi mult mai neprielnice şi suferinţa mai mare. Aşa că este necesar să avem curajul de a fi sinceri cu noi, să acţionăm fără a da vina pe ceilalţi.

TRIGONUL
Aplicant – se poate traduce printr-un bine în curs de realizare, un potenţial gata de a se trezi şi manifesta. Potenţialul care există în noi se va trezi, treptat, trebuie doar să avem răbdare şi să facem efortul necesar pentru a merge pe adevăratul nostru drum spiritual.
Caracteristici – starea de încredere, optimism, bucurie, voinţă, fascinaţia surprizelor plăcute.
Lecţia – să orientăm în mod corect acest potenţial, să folosim ceea ce ştim atât pentru evoluţia noastră cât şi pentru a celorlalţi. –secretul trezirii unui potenţial este primul rând în dorinţa noastră de a-l manifesta, de a l folosi.
Separant – se aseamănă cu zicala “pre mult bine strică”. Într-adevăr, în acest caz apare o tendinţă spre risipirea anumitor calităţi pe care le avem. Nu ştim să ne focalizăm în direcţia corectă şi atunci ne complacem în propria noastră lume (parabola biblică despre pilda talanţilor – Matei 25:14 – este sugetivă în această direcţie). Valoarea profund spirituală al aspectului separant este în legătura cu detaşarea, dăruirea necondiţionată, bazate pe o sinceră aspiraţie spirituală.
Caracteristici – starea de plinătate, bogăţie dar şi complacere indolenţă, indiferenţă şi împrăştiere.
Lecţia – legea folosinţei, a valorificării oricărei calităţi, altfel acesta la un moment dat va dispărea. Trebuie să avem multă încredere în noi şi să nu ne agăţăm de alţii pentru a ajunge la libertate.

OPOZIŢIA
Aplicantă – stă la baza diferenţelor, a contradicţiilor, a părerilor diferite, a certurilor. În desfăşurarea energetică a planetelor din opozitţie va apărea gradat şi se va amplifica o respingere, o diferenţiere din ce în ce mai mare. Astfel apar tensiunile, invidia (fiindcă ce are unul nu are celălalt), încăpăţânarea. Sub aspect pozitiv, aspectul aplicant al opoziţiei ne conduce spre asimilarea treptată a laturii noastre complementare, trezeşte curiozitatea şi deschide fiinţa spre valori spirituale şi integrarea armonioasă în orice situaţie.
Caracteristici – starea de uimire, preocupare faţă de ceilalţi, polarizare, competivitate, provocare, concurenţă stări paradoxale, neînţelegearea situaţiilor contradictorii.
Lecţia – trebuie să învăţăm simplitatea şi modestia pentru a putea învăţa din experienţa altor fiinţe. este necesar să înţelegem că orice contradicţie se datorează unei lipse de mulţumire şi tensiune interioară.
Separantă – conduce la neglijarea şi refuzul de a învăţa din experienţele şi greşelile proprii cât şi a celorlalţi. Preferăm să fugim decât să rezolvăm conflictul sau să urmărim să-l înţelegem. Separarea opoziţiei aduce o destresare a conflictelor atât interioare cât şi exterioare, dar poate crea şi nepăsare.
Caractersitici – stare de diferenţă, lipsă de interes şi renunţarea la provocări, receptivitate faţă de părerile celorlalţi.
Lecţia – trebuie să învăţăm să iertăm şi dacă cineva ne-a făcut rău să-i facem un bine. Fuga de o situaţie conflictuală nu va rezolva situaţia; este necesară înţelegerea cauzei tensiunilor şi acceptarea criticilor pe care le primim folosind toate acestea pentru a ne corecta, cel puţin de dragul perfecţiunii.

Concluzii:
1. Trebuie să ţinem cont de eventualul mers retrograd al planetelor, atunci, când determinăm ce tip de aspect este.
2. Caracterizările de mai sus privesc în mod direct doar planetele care se află într-un anumit aspect.
3. În cazul conjuncturii cu toleranţă de ±1º, aplicaţia respectiv separaţia sunt în mare măsură suspendate şi se manifestă o valoare de apogeu ce se interpretează normal.
4. Aceste caracterizări definesc două sau mai multe planete ce se află într-o conjunctură atât din punct de vedere natal cât şi previzional, relaţional sau karmic, ţinând cont bineînţeles de particularităţile fiecărei forme de interpretare.

articol scris de Bartha Zoltan

Distribuie articolul și prietenilor tăi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram